Kitaplar

1.Türkçe Açıklamalı Azerbaycan Atasözleri, Ankara 1995, (Prof. Dr. Mehman Musaoğlu ile birlikte).

2.Türkçe Açıklamalı Türkmen Atasözleri ve Bilmeceleri Ankara 1995, (Prof. Dr. Sapar Kürenov’la birlikte)

3.Türkçe Açıklamalı Özbek Atasözleri, Ankara, 1995 (Doç. Dr. İbrahim Yoldaşev’le birlikte)

4.Türkçe Açıklamalı Kazak Atasözleri, Ankara,1995 (Doç. Dr. Zeyneş İsmail ile birlikte)

5.Kırgızca- Türkçe-Rusça Konulu Sözlük, 2008, Bişkek (B.Sagınbayeva, İ . Şahin,E.Tölökova ile birlikte)

6.Türkler Hakkında Ne Diyorlar?,(Mutlu Altay’ın eseri;) Oybek Razzakov ile birlikte Özbekçeye Çeviri, 1995 ISBN/ISSN 975728758X
Mehmet Hengirmen’in Türk Dilbilgisi (Engin Yayınevi, Ankara 1996,) adlı kitabın Türk Lehçeleri bölümü tarafımdan hazırlanmıştır.

Yayına Hazır Eserler:
1.Türkçe Açıklamalı Azerbaycan Türkçesi Deyimleri, (Prof Dr. Mehman Musaoğlu ile birlikte,)
2.Türkiye Türkçesi ve Türkmence Dilbilim Terimleri (Prof.Dr.Sapar Kürenov’la birlikte)
3.Türkçe Öğretimi Kılavuzu, 2005, Bişkek