Yönettiğim Tezler

Yönettiğim Lisans Tezleri

1. Kırgızcanın Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Karşılaşılan Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Mirzat Asılbekova, 2004,

2. Kasımalı Bayalinov’un “Kurman Cılga” Adlı Uzun Hikayesinin Türkiye Türkçesine Çevirisi, Çolpon Şamırzayeva,2004

3. “Hatem’ül Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı Adlı Eserin Çeviri Eleştirisi,” Altınay Çolponbayeva, 2004

4. “Türkmen Düğünü” adlı dizi filmin (3 bölüm) Kırgızcaya Çevirisi, Nazgül Ösörova, 2004

5. Cengiz Aytmatov’un “Asma Köprü” Adlı Eserinin Kırgızcadan Türkiye Türkçesine Çevirisi,2005

6. Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” adlı romanından uyarlanan “Çalıkuşu” dizi filminin I.bölümünün Kırgızcaya Çevirisi, Rahat Abdiyeva, 2005

7. Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” adlı romanından uyarlanan “Çalıkuşu” dizi filminin 2.bölümünün Kırgızcaya Çevirisi, Döölötbek Eşkenov, 2005

8. Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” adlı romanından uyarlanan “Çalıkuşu” dizi filminin 3. bölümünün Kırgızcaya Çevirisi,Luiza Bahtahunova, 2006

9. Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” adlı romanından uyarlanan “Çalıkuşu” dizi filminin 4..bölümünün Kırgızcaya Çevirisi, Nurgiza Albarsova,2006

10. Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” adlı romanından uyarlanan “Çalıkuşu” dizi filminin 5.bölümünün Kırgızcaya Çevirisi, Gülmira Mamarasulova,

11. “Kırgızistanda İkidillilik Sorunu”, Kıyal Saadanbekkızı, 2006

12. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde “Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Ali Yıldız, 2007

13. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde “Kırgızca Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Askatbek Mamadiyev, 2007

14. Kırgızca ve Türkiye Türkçesinde “Yansıma Kelimeler Sözlüğü”, Raşida Tohtiyeva,2007

15. Şabdanov’un“Ak Boz At” Adlı Tiyatro Eserinin Türkiye Türkçesine Çevirisi, Faridahon Hakimova, 2008

16. Kırgızca ve Türkiye Türkçesinde Hayvan Adlarının Geçtiği Deyimler, Nazima Sulaymanova, 2008

17. “Üç İstanbul” adlı dizi filmin (7 bölüm) Rusçaya çevirisi, Kırgız Milli Devlet Üniversitesi Öğrencileri, Rano Abdullayeva, Mahinur İsmailova, 2008

18. Kırgızca, Türkçe ve Rusça Yönetim Terimleri Sözlüğü, Çeçena Ondar, 2009

19. Kırgızca ve Türkiye Türkçesinde Giyim Kuşam Adları, Burul Kurbanova, 2009

20. Kırgızca ve Türkiye Türkçesinde Akrabalık Adlarıyla Oluşan Sözvarlığı Öğeleri, Aliya Çormonova, 2009

21.Türkçe- Kırgızca- Rusça Tıbbî terimler Sözlüğü, Rahile Ahmedova, 2010

22. Türkçe -Kırgızca Hukuk Terimleri Sözlüğü, Ajar Abdıkaziyeva, 2010

23. Türkçe- İngilizce Edebiyat Terimlerinin Sözlükbilimsel Açıdan Karşılaştırması,Ömer Arif Kural, 2011

24. Türkiye Türkçe ve Kırgızcada Çeviri Kelimelerin Leksikolojik Analizi, Aynura Düyşönkulova- 2013

25. Türkiye’de ve Kırgızistan’da Çeviri Tarihi (Çevirmenlik Mesleğinin  Gelişim Süreci ve Bugünkü Durumu) Ayperi Almazbekova- 2013

26. Turgut Özakman’ın Sarıpınar1914 Adlı Tiyatro Oyununun Kırgızcaya Çevirisi (Çeviri Eserin Eşdeğerlik Sorunu Açısıdan Analizi), Ümütay Abdışova- 2013