Verdiğim Dersler

1. Yabancılara Türkçe Öğretimi Dersleri, (Temel Türkçe, Orta Türkçe, Yüksek Türkçe) 1988-1998, Ankara Üniversitesi TÖMER

2. Türkçe Dersleri,(Yapı Bilgisi, Leksikoloji) Özbekistan Taşkent Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi, 1992-1993

3. Türkçe Dersleri(Akademik ve İdari Personel İçin), 1998 -1999 Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

4. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Modern Diller Yüksek Okulu Mütercim Tercümanlık Bölümünde 2000-2009 yılları arası verdiğim dersler: 
4.1.Türkiye Türkçesi (Morfoloji)I, II ( 3 0 3)
4.2.Türkiye Türkçesi (Leksikoloji) ( 3 0 3)
4.3. Türkiye Türkçesi (Anlambilim) I, II (3 0 3 )
4.4. Güzel Konuşma Usulleri (2 0 2)
4.5. Çeviri Yöntemleri ve Kuramları I, II (2 0 2)
4.6. Edebi Metin Çevirileri I, II (3 0 3)
4.7. Anında Çeviri Uygulamaları I, II (2 2 3)
4.8. Çeviride Özel Konular I (2 2 3) 
4.9.Türk Dilbilgisi, I, II (2 0 2 )
4.10.Dil Öğretimi Yöntemleri ve Uygulamaları 2 2 3

5.Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünde Verdiğim Dersler:
2002-2003 Öğretim yılı Güz dönemi 
2.1.TUR 312 Metin Aktarma (Kırgızca-Türkiye Türkçesi) I (2 0 2)
(20005-2006 öğretim yılı Güz ve Bahar dönemleri)
5.1.TUR 206 Yeni Türk Edebiyatı (Tanzimat Edebiyatı, Edebi Türler) 3 0 3
5.2.TUR 306 Yeni Türk Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) 3 0 3
5.3.TUR 406 Yeni Türk Edebiyatı(Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı) 3 0 3
5.4.TUR 207 Yeni Türk Edebiyatı (Servet-i Fünun, Batı Edebiyatında Akımlar) 3 0 3
5.5.TUR 307 Yeni Türk Edebiyatı ( Milli Edebiyat) 3 0 3
5.6.TUR 407 Yeni Türk Edebiyatı (Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı) 3 0 3

6. 2009-2010 Öğretim yılında KTMÜ’de verdiğim dersler

6.1. Ses Bilgisi (3 03)

6.2.Etkili ve  Güzel Konuşma  (2 1 2)

6.3.Çeviride Özel Konular I ( 2 0 2)

6.4. Amaç Dilden Araç Dile Çeviri(Kırgızca-Türkçe) (2 2 4)