Etiket: Tarih

Türkçeyi Yüceltenler

Bilge Kağan: Orhun Âbideleri ile Kaşgarlı Mahmut: Divanı Lügatit Türk’ü ile Yunus Emre: Eserlerinde kullandığı Türkçesi ile Karamanoğlu Mehmet Bey; Türkçe konuşmayla ilgili fermanı ile Alişir Nevai: Türkçe yazdığı tüm eserleri ile İsmail Gaspıralı: Tercüman Gazetesi ve dilde, fikirde, işte birlik anlayışı ile Mustafa Kemal Atatürk: Türk Dil Kurumu ve  DTFC’yi kurması ile

Yazar: siteadmin 20 Nisan 2023 Kapalı