Özgeçmiş

TC Amasya’ya bağlı Yuva Köyü’nde, 8 çocuklu bir ailenin 4. evladı olarak, işçi bir baba ve ev hanımı bir anneden dünyaya geldim. İlkokula başladığımda 6 yaşındaydım ve ailemden habersiz, önlüksüz, yakasız ve çantasız olarak okula başladım.Yaşım küçük diye öğretmenim bir yıl sonra okula başlamamı istiyordu, ancak benim ısrarım sonucunda ve  başarılı olacağımı  da fark edince okula devam etmeme izin verdi.

Hayata bakış açımı genişleten ve hayat boyu iz bırakan, örnek kişilikleriyle mesleğimi seçmemde etkin rol oynayan ilkokul öğretmenlerim İrfan Güler, Mustafa Tanrıverdi, İbrahim Tanrıverdi ve Ahmet Soylu’yu saygıyla belirtmek isterim. Orta öğretimde ise Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenim Muammer Turhan’ın Türk Edebiyatına olan sevgimi artırmadaki tesirini göz ardı edemem. Tarih ve Coğrafya derslerine olan sevgimde İbrahim Soner Öktem ve İnci Alpaydın’ın katkılarını unutamam. 1984 yılında kazandığım Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1988 yılında mezun oldum. Mezun olur olmaz saygıdeğer hocam Prof. Dr. İsmail Ünver’in tavsiyesi ve yol göstericiliği ile aynı Üniversiteye bağlı kısa adı TÖMER olan Türkçe Öğretim Merkezinde Okutman olarak görev aldım. Görevimin ilk yılında kadroya geçtim ve ardından AÜ TÖMER Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak atandım. Uzun yıllar TÖMER’in  Başkanlığını yapan sayın Dr. Mehmet Hengirmen hocamın şahsıma ve kuruma olan emeklerini unutamam. Yüksek Lisans derslerinde ise bilgi ve tecrübelerinden en çok yararlandığım Prof.Dr. Üstün Dökmen, Prof.Dr. Sedat Sever, değerli hocam tez danışmanım Prof.Dr. N. Engin Uzun ile diğer hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Göreve başladığım Ankara Üniversitesi TÖMER, ilk yıllarda yalnızca DTCF’nin alt katında üç sınıflı bir dil merkezi iken 1990 yılından itibaren meslektaşlarımla birlikte tarihinin en büyük kapasitesine ulaştı. Bu hizmette görev alan bütün meslektaşlarıma uuzn ve başarılı bir ömür diliyorum. 1998 yılına kadar severek ve büyük bir aşkla hizmet ettiğim TÖMER’den  yeni bir heyecan için, Atayurt’ta Türkçe’ye, Türk Dünyasına ve ülkeme hizmete devam  etmek için  aynı kurumsal misyona sahip Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin daveti üzerine ayrıldım.  Bütün yüksek öğrenim ve meslek hayatım üç başkentte (Ankara, Taşkent, Bişkek) geçmiştir. Türkçenin yabancılara öğretimi, Türk kültürünün tanıtımı ve Türk dünyası gençlerinin geleceğe hazırlanması için 23 yıldır hizmet etmekteyim. Yaptığım çalışmaları, hizmetleri ve hakkımdaki gerekli bilgileri ayrıntılı olarak aşağıda bulabilirsiniz.

 • Adı soyadı                           : Muhittin Gümüş
  Doğum Yeri                          : Amasya
  Mezun Olduğu Üniversite     : Ankara Üniversitesi
  Mezun Olduğu Fakülte         : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
  Mezun Olduğu Bölüm  : Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Yüksek Lisans:Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
 • Dilbilim Bölümü;Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Anabilim Dalı
 • Mesleği                                 : Öğretim Görevlisi
 • Akademik ve İdari Görevleri: Ankara Üniversitesi TÖMER, 1988-1998
 1. Türkiye Türkçesi Okutmanı 1988
 2. Ankara.Üniversitesi TÖMER Başkan Yardımcısı;Yönetim Kurulu Üyesi, 1989-1992
 3. Türk Cumhuriyetleri Türkçe Öğretimi Koordinatörü,1992-1993
 4. Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi, Türkçe Öğretim Merkezi Kurucusu ve Konuk Öğretim Elemanı (YÖK tarafından görevlendirildi.)
 5. Ankara Üniversitesi TÖMER Tunalı Hilmi Şubesi Müdürü, (Türk Dünyası Öğrenci Projesinde eğitim öğretim işlerinde kurum temsilcisi olarak aktif görev almıştır.)1993-1998
 6. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi Yazı Kurulu Üyesi, 1994
 7. Ankara Üniversitesi TÖMER adına çeşitli özel sektör ve kamu kuruluşlarının personel sınavlarında, hizmet içi eğitim kurslarında (Türk Cumhuriyetlerinde Türkçe öğretimi amacıyla  görevlendirilen öğretmenlere Türkçe Öğretimi Seminerleri) ,Yabancı Dil ve Türkçe Sınav Koordinatörlüğü (Başbakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı  vb…)
 8. Ankara Üniversitesi TÖMER Denetleme Kurulu Başkanı, 1996-1998
 9. Ankara Üniversitesi TÖMER, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Yayın Kurulu Üyesi, 1994-1998
 10. TRT Avrasya kanalında “Dilimiz Kültürümüz” adlı programda sunucu-yorumcu (67 bölümlük program,1997-1998)

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Modern Diller Yüksek Okulu, Öğretim Görevlisi, 1998-……….

1.1. KTMÜ Hazırlık Sınıfları ve Modern Diller Yüksek Okulu  Kurucusu, 1997
1.2. KTMÜ ÖSYM Sınav ve Öğrenci İşleri Sorumlusu, 1998-2000
1.3. KTMÜ Genç Manas Bülteni, Genel Yayın Yönetmeni, 1998-2001
1.4. KTMÜ Haber Bülteni Yazı İşleri Müdürü ( 2000-2008)
1.5. KTMÜ Modern Diller Yüksek Okulu Kurucu Müdürü 1998-2002
1.6. KTMÜ Senato Üyesi, 1999-2002
1.7. KTMÜ Modern Diller Yüksek Okulu, Dil Öğretimi Bölümü Kurucusu ve Bölüm Başkanı, 2000-2002
1.8. KTMÜ Modern (Yabancı) Diller Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, (Ekim 2002- 2011)                                                                                        1.9. KTMÜ Eğitim Komisyonu Üyesi, (1998-2007)
1.10. KTMÜ Konut Tahsis Komisyonu Üyesi (2000-2004; 2005-2006)
1.11. KTMÜ Öğrenci Yurtları Yönetim Kurulu üyesi ( 2002-2006)
1.12. KTMÜ Öğrencilere Yardım Fonu Komisyonu Üyesi ( 2003-….)
1.13. KTMÜ ÖSYM Oş İli Sınav Sorumlusu, ( Sınav Hizmetleri ve Sınav Değerlendirme Komisyonu Üyesi ( 1999-2000, 2003-2006, 2008)

1.14. KTMÜ YDYO Materyal Geliştirme Komisyonu Başkanı, 2011Sosyal ve Kültürel Hizmetler :1. Ahmet Yesevi Vakfı kurucu üyesi, 8 Ekim 1993, Ankara     
Bildiği Diller ve Lehçeler:
1. Kırgızca    : Pekiyi
2. Özbekçe  : Pekiyi
3. İngilizce   : Orta
4. Rusça      : Orta
5. Arapça        🙁 okur –yazar)
6. Diğer Türk Lehçelerini (Azerbaycan Türkçesi, Kazakça, Tatarca, Uygurca ve Türkmence) bilimsel yazıları ve konuşmaları anlayabilecek düzeyde bilmektedir.    

Hobilerim

1. Futbol oynamak, hakemlik yapmak
2. Dört mevsimde tabiat gezisi
3. Fotoğraf ve belgesel film çekimi

4. Herkesten sakladığım şiirlerim ve bir kaç beste çalışması..

Sevdiğim Sözler ve Kişiler:
“Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” Hz. Muhammed (SAV) (571-632)
budun atı küsi yok bo[lmaz]un tiyin, Türk budun üçün tün udımadım. Küntüz olurmadım. İnim [Kül Tigin birle iki şad] birle ölü yitü kazğandım. Anca kazğanıp biriki budunuğ ot sub kılmadım“ Bilge Kağan”( 683-734)
“İlim ve sanat; iltifat görmediği memleketten göç eder.” İbn-i Sina (980-1037)
“Türk nazmıda çü men tartıp alem, Eyledim ol memleketni yek kalem” Alişir Nevai (1444-1502)
“İnsan, ancak diliyle insandır.” Wilhelm von Humboldt
“Hayatta en hakiki mürşit; ilimdir.” Mustafa Kemal Atatürk, (1881 – 1938)
“Dilde, fikirde, işte birlik.” İsmail Gaspıralı
“Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez.” Mehmet Emin Resulzade

Sevdiğim Yazar, Şair ve Ozanlar
Alişir Nevai
Karacaoğlan
H.Nihal Atsız
Peyami Safa

Tarık Buğra
Cengiz Aytmatov

Attila İlhan
Taha Akyol

Miraziz Azam

Bahtiyar Vahabzade
Abdurrahim Karakoç
Erkin Vahidov
Salican Cigitov

Sezai Karakoç

Dücane Cündioğlu