ZİYA PAŞA VE YARASA ZİHNİYETİ

ZİYA PAŞA VE YARASA ZİHNİYETİ

11 Nisan 2023 Kapalı Yazar: siteadmin

Tanzimat Dönemi’nin önemli şahsiyetlerinden -ismiyle müsemmâ- Ziya Paşa’nın sözlerine kimi zaman ihtiyaç duyulan hâller oluyor.
Ziya Paşa, atasözü gibi veciz sözlerinden birinde der ki…
“Erbâb-ı kemâli çekemez nâkıs olanlar
Rencide olur dide- i huffâş ziyâdan”
“Eksik/noksan/kusurlu olanlar kemâl erbabını (olgunluk/yetkinlik sahiplerini) çekemez. Yarasanın gözü ışıktan rencide/rahatsız olur.”
Ezik, eksik, câhil, tembel, cimri, kıskanç, haset, istidatsız, kâbiliyetsiz, liyâkatsiz, akıl ve edep fukarası olanların insan olma vasfının biyolojik tanıma bile ters geldiğini düşünüyorum. İnsan, yalnızca bilmem kaç parça organ veya kemikten ibaret değildir.
Duygu, düşünce, dil, vicdan, erdem, merhamet, adalet, vefa, sevgi, saygı gibi daha nice değerlere sahip olanlara insan deriz.
Bir insan; güneşe, ışığa, aydınlığa, hakikate karşı geliyorsa kendi sıfatını reddediyor demektir…
Ömrünün büyük bir kısmını red, inkâr, karalama, kötüleme, aşağılama, beğenmeme, dudak büzme, küçümseme, kıskançlık ve husumetle geçiren birinin psikolojisini iyi anlamak lâzım. Bu tür insanların kazârâ/sehven aile, toplum veya memleket/ devlet idaresine geçmesinden daha büyük bir tehlike ve felâket olamaz.
Yarasa tabiatlı, yarasa zihniyetli, yarasa kafalı olanların ışığa tahammül ettikleri hiç görülmemiştir ki…
Gelişen, büyüyen, yükselen Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve büyük Türk dünyasının kudretine inanmayan yarasa kafalı, yarasa gözlü ve hiç bir işe yaramaz tiplere tahammül edemiyorum.
SSCB yıkılmadan önce bize hayalperest pantürkist diyenlere eskiden kızardım, bugün ise ne dediklerini hatırlayınca sadece istihzayla gülüyorum.
Ülkesini ve milletini sevenlere takmadıkları yafta kalmamıştı. Hepsi Sovyet ve Amerikan kaynaklı yaftaydı. Kafkasya ve Türkistan 1991’de hakikatin ilk ışığıyla aydınlandı ve ardından bizim içimizdeki Marksist-Leninist ve Amerikanistler çok ağlamıştı.
Tarih, hakikati göstermekte gecikmemeli… Özellikle hızlı değişen dünyada….
Her sabah tâze bir başlangıçtır bizim için ve her gün güneş yeniden doğarken Yüce Allah’ın sunduğu ve bahşettiği aklı, ilmi ve becerileri Türk milletinin hâkim olduğu her yerde âdil, âkil ve adamakıllı bir şekilde kullanmayı nasip etsin hak edenlere…
“Kızılelma” ile “kırmızı soğan ya da sarı patates” tercihi de öyle…
Yine Kızılelma kazanacak… Sözümüz anlayana!
Yarasa kafalılar anlamaz zaten…
Tanrı Dağları’ndan
11.04.2023